Kompletne rozwiązanie


Serwer aplikacji oraz dostosowane do branży smart glasses, zintegrowane ze skanerami kodów 1D/2D i RFID.

Uwolnij ręce


Rozumiemy, że do wykonania zadania potrzebujesz obu rąk, dlatego smart glasses obsłużysz poleceniami głosowymi.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu


Oferowane urządzenia są kompatybilne z środkami ochrony bezpośredniej takimi jak kaski i okulary ochronne.

 
 

Mierzalne korzyści


Wprowadź swoje przedsiębiorstwo na wyższy poziom technologiczny i zwiększ efektywność pracy.


 

Hosting


Aplikacja może być udostępniona w chmurze lub lokalnej infrastrukturze IT u Klineta.

 

Światowa technologia


Dzięki międzynarodowym partnerstwom businessowym wdrażamy najnowocześniejsze urządzenia typu smart glasses.