Kompletne rozwiązanie


Serwer aplikacji oraz dostosowane do branży smart glasses, zintegrowane ze skanerami kodów 1D/2D i RFID.

Uwolnij ręce


Rozumiemy, że do wykonania zadania potrzebujesz obu rąk, dlatego smart glasses obsłużysz poleceniami głosowymi.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu


Oferowane urządzenia są kompatybilne z środkami ochrony bezpośredniej takimi jak kaski i okulary ochronne.

 
 

Mierzalne korzyści


Wprowadź swoje przedsiębiorstwo na wyższy poziom technologiczny i zwiększ efektywność pracy.


 

Hosting


Aplikacja może być udostępniona w chmurze lub lokalnej infrastrukturze IT u Klineta.

 

Światowa technologia


Dzięki międzynarodowym partnerstwom businessowym wdrażamy najnowocześniejsze urządzenia typu smart glasses.

 
 

Magazyny

xpick
f5c7d4a0.xpick

Ręczna kompletacja zamówień
Przyjęcia i odbiory towarów
Sortowanie towarów
Remanent

Zdalny ekspert

xAssist zdalny expert
1e31414b.xassist

Pomoc w czasie rzeczywistym
Transmisja Audio & Video
Wymiana dokumentacji
Graficzny wskaźnik

Serwis

xinspect
096df07a.xinspect

Serwis i konserwacja
Inspekcja
Trening
Zdalna pomoc

Produkcja

xmake
92d43139.xmake

Montaż
Zapewnienie jakości
Inspekcja
Trening

 

Nawiązaliśmy partnerstwa z dostawcami sprzętu i oprogramowania, którzy udowodnili swoją pozycję na rynku i posiadają liczne wdrożenia. XRevolutions jest partnerem Ubimax GmbH i integratorem rozwiązań xPick, xAssist, xInspect oraz xMake. Aplikacja kliencka platformy Ubimax jest kompatybilna z monokularami (smart glasses) przedstawionymi poniżej: