Integrator rozwiązań mobilnych dla przedsiębiorstw


Wdrażamy technologię mobilne i nasobne przeznaczone do stosowania w środowisku pracy. Proponowane przez nas rozwiązania umożliwiają prowadzenie zdalnego serwisu, audytu lub inspekcji w efektywny sposób. Dostarczają pracownikom treści potrzebnych do pracy, w formie instrukcji wyświetlanych w polu widzenia lub na ekranie tabletu. Wdrażamy kompletne rozwiązania oraz konsultujemy indywidualne potrzeby.


XREVOLUTIONS jest zarejestrowanym partnerem Realwear (Value Added Reseller) z ponad 4-letniem doświadczeniem. Konsultujemy wdrożenia, zapewniamy najlepsze wsparcie oraz cenę.

 
SONY DSCZdalny ekspert

Operator przy maszynie który potrzebuje pomocy, nawiązuje połączenie z ekspertem poprzez monokular lub urządzenie mobilne. Ekspert znajduje się w dowolnym miejscu na świecie, ale dzięki transmisji wideo na ekranie swojego tabletu lub laptopa ma tą samą perspektywę co operator. Operator z ekspertem prowadza rozmowę nawet jeżeli operator znajduje się głośnym otoczeniu pracujących maszyn. Praca z założonym monokularem zapewnia wolne dłonie do pracy a treści udostępniane przez eksperta są wyświetlane w polu widzenia.

Gotowy pakiet z Microsoft Teams

Gotowy pakiet z VSight
Instrukcje w polu widzenia

Pracownik produkcji posiadający monokular ma w polu widzenia stworzoną wcześniej instrukcję dla danej czynności lub stanowiska na przykład przezbrajania maszyny lub montażu. Instrukcja, którą pracownik nawiguje poleceniami głosowymi, zawiera tekst, zdjęcia i filmy i prowadzi pracownika poprzez kolejne czynności. Instrukcja stworzona jest w prostym edytorze dostępnym przez przeglądarkę i może być wywołana z menu lub poprzez zeskanowanie QR kodu przy stanowisku pracy.

Instrukcie-w-polu-widzenia
 
 
 
 
 

Partnerzy


 
realwear-logo
VSight_logo_black