Serwis

Zdalne wsparcie

Inspekcje

Szkolenie

Dzięki rozwiązaniu xInspect dostarczamy pracownikom instrukcje w polu widzenia, opisujące czynności serwisowe, kontroli jakości, obsługę lub przezbrajanie danej maszyny. Treści tworzone są poprzez graficzne środowisko Frontline Creator dostępne przez przeglądarkę internetową. Instrukcje zawierają slajdy dostarczające treści (takie jak tekst, zdjęcia i filmy) lub kroki które gromadzą dane w formie zdjęcia, filmu, kwestionariusza z predefiniowanymi opcjami do wyboru lub notatki głosowej. Po wykonaniu instrukcji zapamiętane dane są dostępne w panelu administracyjnym, oraz w formie raportu PDF. Przełączanie pomiędzy krokami, może odbywać się automatycznie po określonym czasie, po zeskanowaniu kodu 1D/2D, lub za pomocą komendy głosowej i przycisku. W przypadku konieczności skorzystania ze wsparcia istnieje możliwość natychmiastowego połączenia się ze zdalnym ekspertem w ramach tej samej aplikacji. Dzięki prezentacji treści w opisany sposób zapewniamy pracownikom wolne ręce, swobodę ruchu oraz natychmiastową reakcje pomiędzy dostarczeniem informacji a wykonaniem czynności.
 
 
Przedstawiony film został nagrany jako przechwycenie ekranu z monokularu. Jest to instrukcja szkoleniowa z zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych pokazująca krok po kroku jak zdjąć gotowy nawój sznurka i przygotować skręcarkę do kolejnego cyklu. Przejścia pomiędzy krokami następują automatycznie po 5 sekundach lub za pomocą polecenia głosowego. Niektóre kroki składają się kilku slajdów, przedstawiających schemat poglądowy, zastosowane narzędzie oraz samą czynność w formie zapętlonego filmu. Poleceniem „Powtórz krok” możemy powtórzyć sekwencję slajdów dla danego kroku. Poleceniem „Dalej” i „Wstecz” przełączamy się pomiędzy krokami. Jest to tylko przykładowy scenariusz tworzenia instrukcji, adekwatny dla tego zastosowania.